Certifikáty serverů na VŠE

Ověření totožnosti serveru (správce serveru)

Žádost o vydání serverového certifikátu

 
 
 

Žádost o vydání serverového certifikátu

 
 

>
Doménové jméno serveru:
(např. kit.vse.cz)
".$_POST['server'].""); } else { ?>
Další (alternativní) doménová jména:
(Musí odpovídat alternativním doménovým jménům v žádosti o certifikát.
Nejsou-li, ponechte prázdné.)
".$_POST['dalsidomeny'].""); } else { ?>
Jméno správce: ".$_POST['spravce'].""); } else { ?>
E-mail správce: ".$_POST['email'].""); } else { ?>
Název útvaru: ".$_POST['utvar'].""); } else { ?>

 

Potvrzuji, že výše uvedený server je ve správě tohoto útvaru.
Zároveň tímto žádám o vydání serverového certifikátu na výše uvedené doménové jméno/jména.

 

 

 

 

 

Razítko a podpis
oprávněného pracovníka útvaru

Datum: 

 


Pro vydání serverového certifikátu vyplní správce serveru výše uvedené hodnoty. Tento formulář vytiskne a nechá potvrdit odpovědnému pracovníkovi útvaru (včetně razítka), jenž má daný server ve správě. Tento formulář pak doručí na registrační místo (odd. správy lokální sítě, SB M5, RNDr. Dana Čermáková).