Certifikáty serverů na VŠE

Ověření totožnosti serveru (správce serveru)

Doménové jméno serveru:
Další (alternativní) doménová jména:
Jméno správce:
E-mail správce:
Název útvaru:

 


Pro vydání serverového certifikátu vyplní správce serveru výše uvedené hodnoty. Tento formulář vytiskne a nechá potvrdit odpovědnému pracovníkovi útvaru (včetně razítka), jenž má daný server ve správě. Tento formulář pak doručí na registrační místo (odd. správy lokální sítě, SB M5, RNDr. Dana Čermáková).