Certifikační autorita VŠE

Certifikáty serverů na VŠE

Vydávání certifikátů pro potřeby serverů VŠE zajišťuje od 1.1.2010 mezinárodní certifikační autorita Terena Certificate Services (TCS), jejímž zprostředkovatelem je CESNET. Žádost o certifikát podává správce serveru.
Postup vydání certifikátu pro služby na serverech VŠE:

  1. Žádost o certifikát podávejte prostřednictvím webového formuláře CESNETu
    Doporučujeme vygenerovat žádost (request) s klíčem o síle 2048 bitů a zvolit platnost certifikátu 3 roky.Konfigurační soubor pro vytvoření žádosti ve správném formátu pro OpenSSL můžete vygenerovat pomocí generátoru konfiguračních souborů
  2. Vyplňte prosím formulář Ověření totožnosti serveru (správce serveru).
    Tento formulář vytiskněte, nechte potvrdit odpovědnému pracovníkovi útvaru (včetně razítka), jenž má daný server ve správě. Podepsaný a orazítkovaný formulář pak doručte na registrační místo – SB M6, RNDr. Dana Čermáková.